Dominika Wierzba Domi-Skopia

Opis działalności
Firma Dominika Wierzba Domi-Skopia specjalizuje się w kontroli jakości w rentgenodiagnostyce i pracowniach izotopowych.
Produkty i usługi:
Oferta:

 • doradztwo i opieka inspektora ochrony radiologicznej (typu R i IOR-3),
 • opracowanie i wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością w pracowniach RTG i pracowniach izotopowych,
 • opracowywanie dokumentacji projektowej (obliczenia osłon stałych) w pracowni RTG,
 • pomiary dozymetryczne skuteczności osłon stałych,
 • wykonywanie podstawowych testów kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych,
 • opracowanie pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG i stosowanie źródeł promieniowania jonizującego,
 • konsultacje i szkolenia z zakresu wdrażania i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością.

Usługi:

 • testy podstawowe,
 • inspektor ochrony radiologicznej (IOR-R i IOR-3),
 • projekty osłon stałych,
 • tworzenie dokumentacji systemu zarządzania jakością.

 

 

Moi klienci mogą liczyć na:

 

 

Miłą obsługę

Dogodne terminy

Konkurencyjny cennik